• ENG 089-567-3688 | THAI 087-643-0690
  • Soi 2 Kor, Tumbol Haiya, A. Muang Chiang Mai 50100

Hotels

Baitong Homestay

Thailand Homestay named Baitong is ready to receive its guests in Chiang Mai. Manfred and N …

Read More

Recent Posts

Baitong Homestay

October 21, 2019

Christmas Party at Baitong

October 21, 2019

Art in Baitong

October 21, 2019